Forplads på Viby Stadion

Omlægning af ankomstarealet på Viby Stadion med fokus på tilgængelighed og nye muligheder for ophold og aktivitet.

Viby, 2009 - 2011


[Scenarie]

[1] Forpladsen lukkes for biltrafik til fordel for gående og cyklende.
[2] Parkeringspladsen langs Skanderborgvej afsluttes i en vendeplads.
[3] Belægningen på forpladsen forbinder klubhuset med ankomsten fra Skanderborgvej.
[4] Store græsfelter i belægningen inviterer til ophold og aktivitet.
[5] Nye ramper og trappeanlæg sikrer en øget tilgængelighed til klubhuset og hallerne.
[6] Overdækket cykelparkering, træningsredskaber og multibane integreres på forpladsen.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Projektforslag og projektering
¤ Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører as
¤ Bygherre: Sport og Fritid - Aarhus Kommune
¤ Areal: 3.000 kvm
¤ Byggesum: 1.700.000 Dkr


<<< Index <<<