Beboernes Hus

Energirenovering og ombygning af det lokale beboerhus i Sølystgade

Aarhus, 2014


[Scenarie]

[1] Planerne for ombygningen udvikles på baggrund af en række dialogmøder med brugerne.
[2] Øverst på ønskelisten er et mere åbent og imødekommende hus med fleksible rum.
[3] For at kunne skabe de ønskede rumligheder nedbrydes den eksisterende trappe, og facaderne åbnes mod omgivelserne.
[4] I stuen etableres et ankomst- og opholdsrum og på 1. salen et multirum med arbejdspladser.
[5] De to etager forbindes af en ny trappe med integreret siddemulighed og opbevaring.
[6] Den nye trappe fortsætter ud gennem husets facade, hvor den bliver til en siddeplint ved den sydvendte gavl.
[7] Energirenoveringen sker ved at bygge en let facade udenpå den eksisterende og derved øge isoleringstykkelsen.
[8] Nye vinduesåbninger placeres frit i den lette facade, hvilket giver beboerhuset et mere legende og inviterende facadeudtryk.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Skitseforslag og projektering
¤ Bygherre: Kultur- og Fritid, Aarhus Kommune
¤ Areal: - kvm
<<< Index <<<