Sansernes Plads

Omdannelse af parkeringspladsen ved Børnekulturhuset på Brobjerg Skolen

Århus, 2009


[Scenarie]

[1] Parkeringspladsen i skolegården lukkes.
[2] Cykel- og redskabsskuret foran den gamle inspektørbolig fjernes.
[3] Gården åbnes mod omgivelserne.
[4] En ny belægning binder pladsen mellem de historiske skolebygninger sammen.
[5] De eksisterende træer på skolens område bevares og suppleres med nye.
[6] En række sansemøbler fuldender pladsen og inviterer børn i alle aldre indenfor.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Visionsoplæg
¤ Bygherre: Kultur og Borgerservice - Aarhus Kommune
¤ Areal: 8.000 kvm


<<< Index <<<