Rød Rute

Konceptudvikling og koordinering af byrumsstrategi

Århus, 2007


[Scenarie]

[1] Festugen iscenesættes som forløb gennem byen.
[2] Alle interesserede inviteres til at deltage med indslag på ruten.
[3] Byrumsinventar og installationer udvikles som selvstændige projekter af de deltagende.
[4] Farven rød bruges til at sammenbinde de mange projekter på ruten gennem byen.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Planlægning
¤ Samarbejdspartnere: Arkitema, Aarhus Festuge


<<< Index <<<