RødBroPlads

Omdannelse af byens travle fodgængerbro

Sct. Clemens Bro, Århus, 2007


[Scenarie]

[1] Broens overflade ændres.
[2] Stole placeres langs broens sider.
[3] Strømmen af fodgængere forstyrres.
[4] Bevægelsen over broen iscenesættes.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Byrumsinstallation
¤ Samarbejdspartnere: Frontløberne, PULS, Skanderborg Festival
¤ Budget: 10.000 Dkr
¤ Areal: 900 kvm


<<< Index <<<