Indgangsparti til Risskov Bibliotek

Ny mellembygning, der indrammer og iscenesætter ankomsten til biblioteket, samt anlæg i terræn, der sikrer niveaufri adgang.

Risskov, 2011


[Scenarie]

[1] Det nye indgangsparti placeres som et selvstændigt volumen, der forbinder de eksisterende biblioteksbygninger.
[2] Typologien fra de eksisterende bygninger genfortolkes i den nye mellembygning.
[3] På ydersiden beklædes bygningen med metalplader, og indvendigt beklædes den med trælameller.
[4] Trælamellerne regullerer akustikken i rummet og to karusseldøre forhindrer trækgéner i forbindelse med indgangspartiet.
[5] Ramper udenfor bygningen sikrer niveaufri adgang fra henholdsvis parkeringspladsen og bibliotekshaven.
[6] I loftet placeres en kugle, der fungerer som lampe og projektionsflade for diverse animationer og videosekvenser.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Vinderforslag i indbudt konkurrence - Projektforslag og projektering
¤ Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører as
¤ Bygherre: Kultur og Borgerservice - Aarhus Kommune
¤ Areal: 100 kvm
¤ Byggesum: 1.200.000 Dkr


<<< Index <<<