Privatlivspolitik
Gjøde & Partnere respekterer dit privatliv. Denne politik beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelser til at beskytte dine personlige data. Behandling og opbevaring af personoplysninger sker i overensstemmelse med EU General Data Protection Regulation.

Personoplysninger er information, der kan identificere dig som person – som for eksempel en e-mailadresse, hjemmeadresse eller telefonnummer. Det er nødvendigt at behandle dine oplysninger for at rådgive dig og vores øvrige klienter og samarbejdspartnere. Ved at give os dine personoplysninger, accepterer du vores betingelser beskrevet i denne privatlivspolitik.

De registrerede

Gjøde & Partnere Arkitekter behandler data fra medarbejdere, jobansøgere, klienter og potentielle nye klienter.

Formål(-ene) med behandlingen

Formålene med behandling af personoplysninger er at administrere vores klientrelationer og generelt imødekomme vores forpligtelser over for vores klienter og medarbejdere. Hvis du ansøger om et job, indsamler vi information for at kunne analysere dine kompetencer og din baggrund, samt for at evaluere dit potentiale for at blive ansat hos Gjøde & Partnere Arkitekter.

Hvordan indsamler vi personoplysninger

Generelt får vi personoplysninger direkte fra dig eller personer i direkte forbindelse med dig eller din arbejdsplads. Disse personer kan være chefer eller kollegaer. I nogle tilfælde vil vi indsamle informationer fra andre kilder, hvis du har givet dit samtykke hertil. Disse kilder kan være personligt netværk eller offentlige kilder. Dette giver os et mere komplet billede af dig som kontaktperson, hvilket gør det lettere at imødekomme dine ønsker.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi

Vi behandler dine identifikationsoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer og e-mail. I nogle tilfælde behandler vi dine oplysninger om ansættelsesforhold så som jobtitel og referencer samt andre personoplysninger fra personligt netværk, sociale medier eller andre offentlige kilder.

Hvem modtager personoplysningerne

Vores bogholderi modtager oplysninger med henblik på at lave timeregnskab, udbetale løn og generelt føre regnskab. I forbindelse med for eksempel prækvalifikation vil modtagerne af oplysninger være udbydere af konkurrencer eller andre samarbejdspartnere.

Slettepolitik

Gjøde & Partnere opbevarer kun oplysninger så længe det er nødvendigt for det specifikke formål. Dette indebærer, at vi opbevarer informationen i en rimelig periode for at kunne imødekomme lovmæssige krav eller løse problemer. Det vurderes årligt hvorvidt personoplysninger om klienter skal gemmes eller slettes. Jobansøgninger gemmes i 6 måneder. Personoplysninger om medarbejdere slettes i hovedregel 5 år efter fratrædelse.

Cookies

På gpark.dk anvender vi cookies med det formål at optimere websitet og dets funktioner – dermed gøres besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan, afhænger af din browser.

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Behandling af personoplysninger i forbindelse med prækvalifikationer, klientkontakt, medarbejderadministration og øvrige samarbejder sker i overensstemmelse med interne retningslinjer som bl.a. fastsætter rammerne for autorisation og adgangsstyring. Behandling og opbevaring af personoplysninger sker i overensstemmelse med GDPR: Artikel 5 - Principper for behandling af personoplysninger Artikel 6 - Lovlig behandling

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Kontakt os

Vi værdsætter din mening. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores privatlivspolitik, så skriv en mail til johan@gpark.dk. Vi behandler din henvendelse fortroligt og inden for rimelig tid.<<< Index <<<