Plantekummer ved Nørreport

Midlertidig indretning af helleanlæg ved Nørreport

Aarhus, 2012


[Scenarie]

[1] Som led i kommunens beplantningsstrategi for midtbyen ønskes en midlertidig begrønning af helleanlægget ved Nørreport.
[2] Projektet skal være økonomisk bæredygtigt og påvirke det eksisterende anlæg mindst muligt.
[3] Med reference til havnens mange industrielle elementer bruges præfabrikerede brøndringe som plantekummer.
[4] Brøndringene placeres overpå den eksisterende belægning, og der etableres vækstlag i ringene.
[5] Rødblomstrende paradisæbletræer placeres i vækstlagene og fikseres i brøndringene.
[6] Brøndringene males hvide og vækstlagene afsluttes med hvidt grus.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Projektforslag og projektering
¤ Bygherre: Grønne Områder- Aarhus Kommune
¤ Areal: 900 kvm
¤ Byggesum: -


<<< Index <<<