Marselis Boulevard

Omlægning af udearealer omkring etageejendom

Aarhus, 2011-13


[Scenarie]

[1] Tilfældig beplantning omkring ejendommen fjernes, for at fremhæve bygningens arkitektoniske udtryk og dens møde med terrænet.
[2] På græsplænen mod øst plantes sølvpopler i mindre klynger, og på græsplænen mod vest etableres en række cirkulære græsvolde.
[3] Indenfor græsvoldene sættes blomsterløg, der blomstrer tidligt og sent på året samt kirsebærtræer, der blomstrer om sommeren.
[4] De blomstrende bede med kirsebærtræerne udgør en komposition, der kan opleves fra beboernes altaner, som alle er vestvendte.
[5] På taget over parkeringshuset og cykelkælderen anlægges hhv. en aktivitetsflade med mulighed for leg og boldspil og et væksthus.
[6] Omkring aktivitetsfladen monteres et vindnet og halvdelen af væksthuset inddækkes med glas, hvorved sæsonen for udendørs ophold udviddes.
[7] Fra ejemdommen etableres niveaufri adgang til terrassen omkring væksthuset, til glæde for ejendommens ældre beboere.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Projektforslag og projektering
¤ Bygherre: Privat
¤ Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S
¤ Areal: - kvm
¤ Byggesum: - Dkr


<<< Index <<<