K:U:B:A

Kulturcenter for Unge og Børn i Aarhus

Aarhus, 2013


[Scenarie]

[1] For at styrke den kulturelle fødekæde samles en række institutioner og mindre aktører i et nyt kulturcenter.
[2] Eksisterende forhold og fremtidige ønsker dikterer et bygningskompleks på 9.300 kvm.
[3] Det nye kulturcenter skal signalere liv og mangfoldighed og invitere børn i alle aldre til at gå på opdagelse i kulturen.
[4] Derfor organiseres de mange etagemeter, som en række mindre huse med hver sin arkitektoniske identitet.
[5] Den arkitektoniske diversitet skaber en mangfoldig helhed, der gør det nemt for brugerne at orientere sig i det nye kulturcenter.
[6] De forskellige huse repræsenterer hver sin gren af kulturen og forbindes af et fælles foyerrum.
[7] Foyerrummet fungerer som en overdækket gade med pladser, mødesteder og gangbroer mellem husene.
[8] Husenes indbyrdes placering åbner for kig på kryds og tværs og skaber en række nicher til ophold og aktivitet både inde og ude.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Visionsoplæg
¤ Bygherre: Sport og Fritid, Kultur og Borgerservice - Aarhus Kommune
¤ Areal: 9.300 kvm


<<< Index <<<