ODDER KAPEL

Kapel på Odder Ny Kirkegård

Odder, 2016-


[Scenarie]

[1] Odder Ny Kirkegård er anlagt i 1870'erne med åbne plæner og skyggefulde lunde omkranset af store lindetræer.
[2] Anlægget har to akser; en hovedakse fra nord til syd og en tværvej for kørende trafik til p-pladsen.
[3] Gravstederne er placeret omkring hovedaksen, der forbinder to lunde i nord og syd, som indrammer kirkegården.
[4] Det nye kapel placeres i en lysning ved tværvejen mod syd som bindeled mellem de to akser.
[5] I grundplan har kapellet form som en ligesidet trekant, der orienteres mod kirkegården.
[6] Ved at hæve bygningens nordlige hjørne skabes et markant pejlemærke i det grønne rum.
[7] Bygningens form fuldender hovedaksen og skaber en naturlig forplads mod tværvejen, der favner hele anlægget.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Vinderforslag i indbudt konkurrence
¤ Bygherre: Odder Kirke
¤ Byggesum: 3 mio.
¤ Areal: 204 kvm

<<< Index <<<