Grønne Spor

Rekreativ forbindelse fra Midtbyen til Brabrand Søen gennem det tidligere godsbaneareal

Aarhus, 2012


[Scenarie]

[1] Landskabet udforskes og registreres gennem vandringer på kryds og tværs af det nedlagte baneterræn.
[2] Mulige samarbejdspartnere og interessenter kortlægges med henblik på at kvalificere programmeringen af området.
[3] På baggrund af registreringer og kortlægninger udpeges en række karakteristiske nedslagspunkter.
[4] For hvert nedslagspunkt tegnes et muligt scenarie, der illustrerer et konkret programmatisk og landskabeligt potentiale.
[5] Nedslagspunkterne forbindes af en simpel sti, der sammenbinder området og gør det tilgængeligt for byens borgere.
[6] Materialet samles i et idékatalog, som indgår i de politiske drøftelser omkring områdets fremtid.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Visionsoplæg
¤ Bygherre: Grønne Områder- Aarhus Kommune
¤ Areal: - kvm


<<< Index <<<