Frydenlund

Energirenovering, ombygning og tilføjelse af en ekstra etage

Århus, 2009


[Scenarie]

[1] Boligblokken tilføjes en ekstra etage, efterisoleres og beklædes med lærketræ.
[2] Viduesarealet mod nord reduceres med en tredjedel.
[3] Mod syd inddrages de inddækkede altaner i boligen og vinduesarealet øges.
[4] Tagfladerne begrønnes og regnvand opsamles og genanvendes.
[5] Mellem boligblokkene plantes træer, der fungerer som naturlig sol- og vindafskærmning.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Skitseforslag
¤ Samarbejdspartner: Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører
¤ Areal: 4.000 kvm


<<< Index <<<