Børnekulturhuset

Ombygning af Børnekulturhuset på Brobjerg Skolen

Århus, 2009


[Scenarie]

[1] Børnekulturhuset åbnes mod Frederiks Allé og fortovet udvides til en forplads.
[2] En trappe forbinder forpladsen med kælderen, hvor der indrettes en café, som byder forbipasserende indenfor.
[3] Mod gården knyttes caféen til en stor amfiscene.
[4] De eksisterende sale i kælderen optimeres ved at sænke gulvniveauet.
[5] Der etableres nye toiletter og omklædningsrum under terræn.
[6] På de øvrige etager sammenlægges lokaler, så der opstår nye fleksible multirum.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Visionsoplæg
¤ Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniører as
¤ Bygherre: Kultur og Borgerservice - Aarhus Kommune
¤ Areal: 2.500 kvm
<<< Index <<<