Bøgeskov Idrætspark

Landskabsplan for idrætsanlæg og rekreativt område

Viby Mark, 2011


[Scenarie]

[1] Boldbanerne placeres på et plateau, der skærer sig ind i terrænet mod vest og hæver sig fra terrænet mod øst.
[2] Plateauet deles i to af et aktivitetsbånd, der indholder byggefelt til klubhus, multibaner og cykelparkering.
[3] Mod øst indrettes plateauet til amerikansk fodbold og mod vest indrettes plateauet til flagfodbold og almindelig fodbold.
[4] Nord for plateauet etableres parkeringspladser og byggefelt til ny hal i tilknytning til aktivitetsbåndet.
[5] Øst for plateauet genåbnes det rørlagte vandløb Brørupgrøften, og der anlægges to nye søer og et stisystem.
[6] Stisystemet knytter idrærtsanlægget sammen med aktivitetsparken ved Bøgeskov Aktivitetscenter.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Landskabsplan og lokalplan
¤ Ingeniør: -
¤ Bygherre: Sport og Fritid - Aarhus Kommune
¤ Areal: 100.000 kvm
¤ Byggesum: -


<<< Index <<<