Bøgeskov Idrætspark

Etablering af idrætsanlæg og rekreativt område

Viby, 2009


[Scenarie]

[1] Boldbanerne placeres i en række felter, der forholder sig til landskabets topografi.
[2] Kilerne mellem felterne tilplantes med skov, der fungerer som udvidede læhegn for banerne.
[3] I skoven etableres lysninger, der indbyder til forskellige aktiviteter.
[4] Mod øst genåbnes Brørupgrøften, og omkring vandløbet anlægges en blomstereng.
[5] Blomsterengen knytter idrætsparken sammen med Bøgeskov Aktivitetscenter.
[6] I tilknytning til idrætsparken etableres klubhus, hal og nye parkeringspladser.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Visionsoplæg
¤ Bygherre: Sport og Fritid - Aarhus Kommune
¤ Areal: 100.000 kvm
<<< Index <<<