Åbent Hus

Åbne opholdssteder for hjemløse og udsatte borgere under Aarhus Festuge

Aarhus, 2015


[Scenarie]

[1] Det "åbne hus" udvikles på baggrund af en række dialogmøder med brugere fra forskellige væresteder i Aarhus.
[2] Ønsket er en let og imødekommende konstruktion, der kan danne rammen om et positivt møde med gadens beboere.
[3] Husets form opstår ved en perspektivisk forskydning af en typisk gavlprofil, der gør det både genkendeligt og anderledes på samme tid.
[4] Skæve vinkler og nye perspektiver dannes af den simple konstruktion, der åbner sig mod omgivelserne i en inviterende gestus.
[5] Sider og tag beklædes med translucente plastplader, der filtrerer dagslyset mellem de bærende trærammer.
[6] Åbent Hus indrettets i tre udgaver som henholdsvis bladkiosk, scene og dagligstue, og placeres tre forskellige steder i byen.
[7] Om aftenen tændes forskellige lyskilder i hvert enkelt af husene, så de lyser op i bybilledet, som små lanterner.


[Fakta]

¤ Opgavetype: Skitseforslag og projektering
¤ Bygherre: Aarhus Kommune i samarbejde med Aarhus Festuge
¤ Samarbejdspartnere: Værestedet i Jægergårdsgade, Hus Forbi, SAND - De hjemløses landsorganisation,
Værestedet Napifik, Kamak, Stadsarkitekt Stephen Willacy, Aarhus TECH, Aarhus Festuge
¤ Areal: 3 x 12 kvm


<<< Index <<<